THE PROJECT

 

Opis projektu

Cele

Celem projektu jest opracowanie platformy online do komunikacji z robotem lub w wirtualnej społeczności, poprzez którą realizowane będą moduły szkoleniowe dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Dzięki aktywnym modułom, niepełnosprawni uczestnicy będą mieli możliwość uczyć się poprzez zabawę z robotem realizującym ciekawe misje, oparte na aktywnościach życia codziennego, odzwierciedlonych w  10 modułach szkoleniowych. Konsorcjum projektu składa się z ekspertów pracujących z osobami niepełnosprawnymi.  

Ponadto projekt zakłada angażowanie rodziców w proces nauczania/uczenia się, aby wzmocnić więź rodzic-dziecko i ich relacje. Gry oparte na wirtualnej społeczności pozwalają na zabawę w parach lub grupach osobom znajdującym się w różnych miejscach. 

 

Grupa docelowa

  • Rodzice i inni krewni osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Szkoły pracujące z osobami z niepełnosprawnością intelektualną ze wszystkich krajów partnerskich. Będą one miały dostęp do interaktywnej platformy online, która może być używana nie tylko do doskonalenia umiejętności i kompetencji osób niepełnosprawnych intelektualnie, ale także jako środek nawiązywania kontaktu i sposób komunikowania się z innymi specjalistami w zakresie edukacji specjalnej. 
  • Uniwersytety i inne organizacje szkolące nauczycieli edukacji specjalnej, którzy również są ważną grupą docelową projektu, ponieważ będą rozpowszechniać opracowane narzędzie GAMESP wśród przyszłych nauczycieli. 
  • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w każdym wieku, ponieważ narzędzia GAMESP nie tylko będą sprzyjać rozwojowi osobistemu, ale także ułatwią proces włączenia do społeczeństwa. 

Rezultaty projektu

  1. Platforma, wirtualna społeczność i gra interaktywna GAMESP.
  2. Robot, z którym będą komunikować się użytkownicy platformy.
  3. Dziesięć modułów szkoleniowych do pracy z robotem.

PARTNERS

Atenea Projects Lda.

ATENEA Projects Lda. (Portugal)

Atenea is a company dedicated to the development and implementation of multimedia communication services, covering a wide range of areas: web, multimedia, design, marketing solutions, training, hosting…

Our team has a wide experience in the field, access to state-of-the-art technology and is at the vanguard of graphic design.

We believe in a multidisciplinary team that can generate communication products in every field and take different approaches to generate a comprehensive final product.

CEIS Formazione

CEIS Formazione

CEIS Formazione is a spin-off of Gruppo CEIS, a large organization founded in Modena in 1982 and started a group of associations, cooperatives and organizations aimed to project and develop educational and health services based on the bio-psycho-social approach. Nowadays Gruppo CEIS is a consortium of 10 non-profit organizations employing more than 320 staff members and 250 volunteers. In particular CEIS Formazione provides trainings for professionals working in the field of education and socio-welfare.

http://www.ceisformazione.eu/

Centro de Formación Profesional Daniel Castelao

Centro de Formación Profesional Daniel Castelao

“DANIEL CASTELAO” is a Vocational Training School which was founded in 1975 by a group of young teachers in a time when Spanish Vocational Training Educational System was beginning and there was an increasing demand of a big part of students who did not want to go to University but wanted to learn a job/profession. It is located in the centre of Vigo, the most important industrial city in Galicia. It has 350.000 inhabitants and its main industries are: Car Manufacturing, Commerce, Naval Manufacturing, Fishing and Services. Having this into account, the School provides vocational training for young people and adults in the following fields of studies: Electronics&Electricity, IT (Network Administration and Software Development), Commerce&Marketing and Business Administration. Besides, the school organises and provides Skilled Training Courses for unemployed people.

Społeczna Akademia Nauk

Społeczna Akademia Nauk

SAN is a private University situated in the third biggest city in Poland. SAN was established by the Association of Polish Educators in January 1995. Currently there are ca. 16 thousand students enrolled in the Academy. SAN offers PhD, MA and BA studies, post-graduate courses as well as specialized training courses on daily, evening and weekend and extramural basis. SAN is also very active in scientific research, organisation of national and international conferences and publishing scientific book.
Every year turnover of the University is about 17 milions Euro.
SAN employs 514 people ( academic, trainers and administration)

Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria

Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria

GDEducation has the responsibility of educational provision in Galicia, it is responsible for educational standards and the training and development of the schools. As part of the role, the organisation works with schools and school staff on the implementation of regional initiatives to meet school improvement priorities and to share in and support innovation in teaching, learning and school leadership.
Its general scope of action includes the education authority at a regional level, including the design of education programmes and plans for all the Galician Community Region, with more than 1500 school institutions in all the four Galician provinces. It represents the higher decision-making institution of the Galician Parliament with regard to the education sphere at all levels: primary schools, secondary, tertiary and VET institutions.

ProMAs

ProMAs

ProMAs is a teachers’ and engineers’ NGO with main aim to facilitate access to learning as a way to enhance life quality.Ours members are involved in adult education and VET-they are certified as Trainers, Trainer of trainers, Specialists in Quality’s System, experienced in international multidisciplinary research projects to recognize the needs and the willingness of our target groups to make them feel active and useful in the society they live. Our main aim is facilitating access to develop key-competences in adult education in the age of lifelong learning. Some of our target groups are come from rural areas with poor material circumstances and we try to help them in the aspect of their vocational skills, educational knowledge and social inclusion.

This NGO collaborates with the social, educational and professional institutions of the region, with teachers and students from the high-schools, in field of promote and consolidate innovative methods for mentoring, providing knowledge, skills key competences.